Oferta

koła zębate liści drzewa

Przedstawiam Państwu ofertę prowadzonej przeze mnie firmy, która łączy moje 17 letnie doświadczenia pracy urzędnika z 8 letnim stażem dziennikarza prasowego. Specjalizuję się w kilku obszarach – zagadnieniach z zakresu archiwistyki i prawa archiwalnego, obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, dziennikarstwa prasowego oraz szkoleń.

 

Zestawienie poniżej prezentuje zakres świadczonych usług doradczych:

1. zagadnienia prawa archiwalnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (rejestry regulowane, kontrola przedsiębiorców);

2. prowadzenie kontroli wewnętrznej z przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych;

doradztwo archiwalne, przygotowywanie analiz prawnych dot. stanu dokumentacji (współpracuję z kancelarią prawną);

3. dziennikarstwo — pisanie artykułów publicystycznych, felietonów;

4. strony internetowe — tworzenie i zarządzanie kontentem (treścią);

5. szkolenia z instrukcji kancelaryjnej, prowadzenia archiwum, tworzenia pism i dokumentów oraz metodologii prowadzenia kontroli;

6. wdrażanie projektów na poziomie regulacji wewnętrznych, tworzenie instrukcji, konspektów szkoleń w tym zakresie – aplikacje z obszaru obiegu dokumentów, archiwum prasowego i fotograficznego;

7. znajomość prawnych aspektów wykorzystania dokumentu elektronicznego, akt spraw prowadzonych elektronicznie oraz podpisów elektronicznych w obrocie materialno-prawnym, w tym najnowsze regulacje prawne dot. eIDAS;

8. tworzenie instrukcji kancelaryjnych i instrukcji archiwum zakładowego w podmiotach;

9. prowadzenie szkoleń i audytów z zakresu przetwarzania danych osobowych z udziałem doświadczonego trenera w firmach i administracji.

10 prowadzenie szkoleń wymagających wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
we współpracy Xann Internet Solutions Mariola Kaiser.

 

Współpracuję z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział Zielonej Górze, wcześniej z oddziałem w Katowicach – prowadzę szkolenia otwarte i firmą Matmar z Krosna – szkolenia otwarte i zamknięte. Wśród klientów spotykam potrzebę organizowania szkoleń zamkniętych. W związku z tym w lutym 2016 roku przeszkoliłem trzech pracowników z prowadzenia w praktyce archiwum zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o., doradzałem Fabryce Maszyn Glinik z Gorlic oraz prowadziłem szkolenie zamknięte z instrukcji kancelaryjnej w gminie Haczów, koło Krosna. Mamy za sobą szkolenie przygotowujące pracownika do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie oraz szkolenie z zagadnień przetwarzania danych osobowych w katowickim oddziale Agencji Rezerw Materiałowych. Klienci doceniają naszą kompetencję i fachowość oraz doświadczenie. W rezultacie wracają z kolejnymi zleceniami.

Chętnie odpowiemy również na Państwa potrzeby i przygotujemy ofertę dopasowaną do indywidualnych oczekiwań.

 

Współpracuję z

light_ei_logo_small